Søg i denne blog

onsdag, april 23, 2003

Jeg var nede ved Kilen med hunden her til morgen. Som sædvanligt.

Vejret et stadigt meget flot - som det har været en stor del af Påsken.

Også som sædvanligt nød jeg at opleve de mange interessante fugle Kilen byder på.

Lige neden for "udsigtsbænken" har et svanepar bygget rede. Jeg så hende ligge på reden første gang d. 13. april, men jeg ved ikke om hun har lagt æg.

Da det irriterer mig lidt, at jeg ved så lidt om fuglene ved Kilen har jeg lavet denne beskrivelse, netop af Fuglene ved Kilen.

Så jeg fx. bedre kan navnene på fuglene. Her til morgen så jeg udover Knopsvanen : Fiskehejre, Blishøne og Gravand.

søndag, april 13, 2003

Vi var til fødselsdag i dag. Inden nåede jeg at få malet det allersidste på tilbygningen.

Det var lidt bag brændeovnen - nogle skader på vægen efter at gulvvarmens tilslutning var lavet om.

Jeg forberedte det i går, men manglede så maling.

Det var gået til og det opdagede jeg først kl. 14:00.

Da jeg ikke kunne huske malermesterens butiks åbningstider prøvede jeg blot at ringe. Men de tog ikke telefonen.

Så var det afskrevet for denne weekend, men senere på eftermiddagen ringede malermesteren til mig for at spørge hvad jeg ville.

Hvorefter jeg kunne køre ud efter malingen. Han stod dog lige for at skulle ud af døren, så malingen stod blot til mig uden for butikken.

torsdag, april 10, 2003

Denne uge har indtil nu været præget af at Malthe har være syg. Blot noget feber, men det betyder at vi siden mandag har måtte skiftes til at blive hjemme for at passe ham.

I dag kom Annes mor heldigvis til undsætning og i morgen er han forhåbentlig helt rask.

søndag, april 06, 2003

Jeg brugte hele dagen i dag på at male fodliste i stuen. Det var en rest af malearbejdet efter tilbygningen vi fik lavet for en 1½ år siden.

Det er et år siden jeg var igang sidst og jeg mangler stadig lidt.Jeg nyder nu at se fuglene, bl.a. knopsvanen, når jeg er nede ved Kilen med Freja.Denne tekst er fra Skov og Naturstyrelsen:APRIL

Svømmefugle ved Kilen.

Du kan se fugle flere forskellige steder ved Kilen – alt efter vind og vejr oh fugleart.Ynglefugle ved Kilen: toppet lappedykker, gråand, gravand, knopsvane, blishøne, fiskehejre.Om vinteren er Kilen rasteplads for mange gråænder, troldænder, stor skallesluger, blishøns, hvinand m.fl.

Kilen har været vildtreservat siden 1952, hvilket betyder, at der er forbud mod jagt og bortjagning af fugle.

Kilen og området omkring Kilen blev fredet i 1976 for at bevare naturen og åbne mulighed for at færdes i den.
Se også Dansk Ornitologisk Forening.