Søg i denne blog

søndag, april 06, 2003

Jeg brugte hele dagen i dag på at male fodliste i stuen. Det var en rest af malearbejdet efter tilbygningen vi fik lavet for en 1½ år siden.

Det er et år siden jeg var igang sidst og jeg mangler stadig lidt.Jeg nyder nu at se fuglene, bl.a. knopsvanen, når jeg er nede ved Kilen med Freja.Denne tekst er fra Skov og Naturstyrelsen:APRIL

Svømmefugle ved Kilen.

Du kan se fugle flere forskellige steder ved Kilen – alt efter vind og vejr oh fugleart.Ynglefugle ved Kilen: toppet lappedykker, gråand, gravand, knopsvane, blishøne, fiskehejre.Om vinteren er Kilen rasteplads for mange gråænder, troldænder, stor skallesluger, blishøns, hvinand m.fl.

Kilen har været vildtreservat siden 1952, hvilket betyder, at der er forbud mod jagt og bortjagning af fugle.

Kilen og området omkring Kilen blev fredet i 1976 for at bevare naturen og åbne mulighed for at færdes i den.
Se også Dansk Ornitologisk Forening.

Ingen kommentarer: